Hjelp oss å prioritera konsept!

Saman med fadderen vår har me sett saman forslag til tiltak som kan gjennomførast på Evanger. Konsepta er basert på medverknaden, og no gjeld det å prioritera! Klikk på dei ulike illustrasjonane for å sjå meir, og stem på dei du vil skal gjennomførast, ved å gje dei eit "hjarta". Me ser føre oss at felles element i alle konsepta er grøntareal og sitjegrupper.

Du kan også leggja igjen kommentarar i kommentarfeltet under!

Har du kommentarar til konsepta?