top of page
alternativer tidslinje-AT-03.png
oppdelt-NY-01.png

Prosjektgruppa vert etablert, og kjem i gang med planlegginga.

Artwork45_01a1bd5f-3c4f-4d12-b89f-d1fc78

Bli med å gje innspel til kva du ynskjer skal realiserast på campen!

oppdelt-NY-03.png

Alle innspela blir gjort om til 10 konkrete forslag til delprosjekt.

oppdelt-NY-04.png

Bli med å stem fram 5 av delprosjekta du ynskjer skal bli realisert!

oppdelt-NY-05.png

Meld deg på camp-veka når det passar for deg å bli med!

oppdelt-NY-06.png

Gjer deg klar til camp!

Vil du vita meir om dette opplegget?
bottom of page