Rolle-quiz

Hvem i gruppa passer til hvilken rolle?
Hvilke av de seks typene kjenner du deg best igjen i?
Hva beskriver deg best?
Hvordan liker du best at det planlegges?
Når passer det best for deg å møtes?

Takk for svar! :)