No er me snart klare

No har me i prosjektgruppa brukt den siste månaden til å arbeida fram seks ulike konsept som snart skal opp til avstemming I bygda. Alle konsepta tek utgangspunkt i spørjeundersøkinga og heimeverkstaden og har med seg element derifrå.

Fylg med, fylg med😁