No er me i gang!

Oppdatert: 13. mar. 2021

Me i Camp Evanger- prosjektgruppa er i gang med å planleggje prosjektet, og no treng me hjelp frå deg!


Trykk deg inn på denne lenkja og svar på den korte spørjeundersøkinga:


https: