Interessert i å delta?

Meld di interesse
Meld interesse
Eg ynskjer å bidra i planlegginga:
Eg vurderer å delta på campen under realiseringa

Camp Evanger er ein av fire pilotar som testar løysingar og sprer kunnskap om korleis fleire kan utvikla store nærmiljøprosjekt, saman. Du finn meir informasjon på stedskaping.no.