Hvilke bilder av oppholdssteder kan

nærmiljøprosjektet hente inspirasjon fra? 

Gi et hjerte til dine favorittbilder.

Trykk et hjerte

for å stemme