VERKTØYKASSA

EKSEMPLER

Legge på hengelås

Bli inspirert, finn illustrasjonsbilder og få hjelp til å beskrive hva du mener ved å bruke inspirasjonsbibliotekene aktivt i dialogen både i gruppa og med samarbeidspartene!