Velkomen til planleggingssida for CAMP Evanger 2021

Evanger er vald ut til å vera 1 av 4 pilotar i Norge som skal få vera med å testa ein ny skreddarsydd prosess for å klara å realisera store flotte nærmiljøprosjekt i eigen regi. Heile prosjektet varar i rundt 6 månadar som endar i ein stor dugnad, som varar i 6 heile dagar. Dette kallar me Camp Evanger, og er ikkje ein vanleg dugnad!

Siste oppdateringar frå prosjektgruppa

STEG 2 - Medverknad

Bilete frå fyrste møte, Stadskaping.jpg

Bli kjend med Evanger

-teamet

Her finn du litt meir informasjon om oss som står bak dette

Bli inspirert av tidlegare prosjekt

Camp Evanger er ein av fire pilotar som testar løysingar og sprer kunnskap om korleis fleire kan utvikla store nærmiljøprosjekt, saman. Du finn meir informasjon på stedskaping.no.