Idéutvikling

Velkomen til planleggingssida for CAMP Evanger 2021

Evanger er vald ut til å vera 1 av 4 pilotar i Norge som skal få vera med å testa ein ny skreddarsydd prosess for å klara å realisera store flotte nærmiljøprosjekt i eigen regi. Heile prosjektet varar i rundt 6 månadar som endar i ein stor dugnad, som varar i 6 heile dagar. Dette kallar me Camp Evanger, og er ikkje ein vanleg dugnad!

Siste oppdateringar frå prosjektgruppa

STEG 3

Idéutvikling

Bilete frå fyrste møte, Stadskaping.jpg

Bli kjend med Evanger

-teamet

Her finn du litt meir informasjon om oss som står bak dette

Bli inspirert av tidlegare prosjekt